"; ?> ::::[ ผู้บริหารสถานี อดีต - ปัจจุบัน ] ::::
43 หมู่ 4 ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 0-4271-3475 โทรสาร 0-4271-3475
ทำเนียบผู้บริหาร
ลำดับ
ยศ ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1
จ.ส.ต.ธีระพันธ์
ปิยะนันท์
ผบ.หมู่ หน.
พ.ศ.2522 - 2527
2
ร.ต.ต.ชาญชัย
โชติกะเสถียร
รอง สว.หน.
พ.ศ.2527 - 2528
3
ร.ต.อ.สันติภาพ
ประจง
สารวัตร
พ.ศ.2528 - 2531
4
พ.ต.ต.อนุชาต
วรรณฤกษงาม
สารวัตร
พ.ศ.2531 - 2533
5
พ.ต.ต.ศรายุทธ
แพงจันทร์
สารวัตร
พ.ศ.2533 - 2541
6
พ.ต.ต.อุทัย
ต้นงาม
สารวัตร
พ.ศ.2541 - 2545
7
พ.ต.ท.ศรายุทธ
แพงจันทร์
รอง ผกก.หน.
พ.ศ.2545 - 2547
8
พ.ต.ท.สมบัติ สวงโท รอง ผกก.หน. พ.ศ.2547 - 2553
9
พ.ต.ท.พงศ์ปณต หนูแก้ว สวญ. พ.ศ.2553 - 2554
10
พ.ต.อ.สุวัฒชัย มะลิทอง ผกก. พ.ศ.2554 - 2558
11
พ.ต.อ.สุรสิทธิ์ ถาวร ผกก. พ.ศ.2558-ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  [ กลับหน้าแรก ] [ กลับด้านบน ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
Tardton Police Station