"; ?> ::::[ ผู้บริหารสถานี อดีต - ปัจจุบัน ] ::::
43 หมู่ 4 ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 0-4271-3475 โทรสาร 0-4271-3475

สถานีตำรวจภูธรตาดโตน สกลนคร

สถานีตำรวจภูธรตาดโตน จังหวัดสกลนคร

43 หมู่ 4 ตำบล ห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทร. 0-4271-3475

E-mail : [email protected]

Website http://www.tadton.sakhonnakhon.police.go.th/in.php

  [ กลับหน้าแรก ] [ กลับด้านบน ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]