********ประวัติิ*******

 สถานีตำรวจภูธรตาดโตน จังหวัดสกลนคร

http://www.tadton.sakhonnakhon.police.go.th/in.php


สถานีตำรวจภูธรตาดโตน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2521 ซึ่งอยู่ในสภาพเป็นกองรักษาการณ์ตำรวจภูธร ไม่มีห้องควบคุมผู้ต้องหา ตั้งอยู่ทางเข้าพระตำหนักภูพานราชนิเวชน์ สาเหตุที่ได้ชื่อว่า สภ.ต.ตาดโตนนั้น อาจเนื่องจากในบริเวณพระตำหนักฯ นั้นมีเขื่อนที่ชื่อว่า เขื่อนตาดโตน ผู้ตั้งคงพิจารณาเอาชื่อเขื่อนนี้เป็นหลัก มีนายดาบตำรวจเป็นหัวหน้าสถานี ต่อมาเดือน ก.ค. 2528 ได้แต่งตั้งนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นสารวัตร จนกระทั่งปี พ.ศ.2532 ได้อาคารที่ทำการหลังใหม่ ที่อยู่ เลขที่ 43 หมู่ 4 ถนนสกลนคร- กาฬสินธุ์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 0-4271-3475 แฟกซ์ 0-4271-3475 อยู่บนพื้นที่จำนวน 17 ไร่ 3 งาน
  

รับผิดชอบพื้นที่จำนวน 55720 ไร่ หรือประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีทั้งสิ้น 2 ตำบล 30 หมู่บ้าน จำนวนประชากร 28,649 คน
  

อาณาเขตติดต่อ
   *****ทิศเหนือจดเขต สภ.ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร
   *****ทิศใต้ จดเขต สภ.ต.ดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร สภ.อ.เต่างอย จังหวัดสกลนคร
   *****ทิศตะวันออก จดเขต สภ.อ.เมืองสกลนคร
   *****ทิศตะวันตก จดเขต สภ.อ.ภูพาน และสภ.อ.กุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
Tardton Police Station