"; ?> :::: [ กำลังพล ] ::::
ที่ตั้ง เลขที่ 43 หมู่ 4 ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4271-3475 โทรสาร 0-4271-3475

ตำบลห้วยยาง

นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร รับผิดชอบ

ลำดับ
ยศ ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
รับผิดชอบหมู่ที่
1
พ.ต.ท.นุกูล ขาวแม้นจันทร์ รอง ผกก.ป.สภ.ตาดโตน ผู้ควบคุม
2
พ.ต.ท.ประกาศ สุนันทา พงส.(สบ3)สภ.ตาดโตน 1,2,3,5,6,7,9,15
3
พ.ต.ต.หญิง ศุภิสรา จันทะรักษ์ สว.อก.สภ.ตาดโตน 4,8,10,11,12,13,14,16
4
ร.ต.อ.ณัฐวัฒน์ พันธ์สวรรค์ พงส.(สบ1)สภ.ตาดโตน 1,2,3,5,6,7,9,15
5
ร.ต.ท.บรรเจิด ภูปาง รอง สวป.สภ.ตาดโตน 1,2,3,5,6,7,9,15

เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบ

หมู่ที่
หมู่บ้าน
ผู้รับผิดชอบ ยศ ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
1
บ้านศรีวิชา
ด.ต.สุนทร จันทร์ที ผบ.หมู่ สภ.ตาดโตน
2
บ้านห้วยยาง
ร.ต.ต.ประจวน ตานุชนม์ รอง สว.ป.สภ.ตาดโตน
3
บ้านนาขาม
ด.ต.ทศพัฒน์ชัย หีบห่อ ผบ.หมู่ สภ.ตาดโตน
4
บ้านนาคำ
ร.ต.ท.บรรเจิด  ภูปาง รอง สวป.สภ.ตาดโตน
5
บ้านบอน
ด.ต.อำนวย  วิชัยผิน ผบ.หมู่ สภ.ตาดโตน
6
บ้านเหล่า
ร.ต.ต.ประภาส วิจิตขะจี รอง สว.ส.สภ.ตาดโตน
7
บ้านพะเนาว์
ร.ต.ต.พิภพ คณะเมือง รอง สวป.สภ.ตาดโตน
8
บ้านลาดกะเฌอ
ด.ต.กิตติพงศ์  อัครเมธาวงค์ ผบ.หมู่ สภ.ตาดโตน
9
บ้านม่วง
ด.ต.อดิเรก  อินคำน้อย ผบ.หมู่ สภ.ตาดโตน
10
บ้านนานกเค้า
ด.ต.ทองศูนย์  สีขอ ผบ.หมู่ สภ.ตาดโตน
11
บ้านหนองบัวทอง
ด.ต.ภิรมย์  ชำนาญกุล ผบ.หมู่ สภ.ตาดโตน
12
บ้านลาดสมบูรณ์
ด.ต.อาณัติ   ถิ่นกาแบง ผบ.หมู่ สภ.ตาดโตน
13
บ้านคลองไผ่พัฒนา
ด.ต.พิชัย สินธุกุม ผบ.หมู่ สภ.ตาดโตน
14
บ้านหนองแฝกพัฒนา
ด.ต.ภูวดล  ชัยสิริเจริญ ผบ.หมู่ สภ.ตาดโตน
15
บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา
ด.ต.ศักดา ใหม่คามิ ผบ.หมู่ สภ.ตาดโตน
16
บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่
ด.ต.กิตติพงศ์  อัครเมธาวงค์ ผบ.หมู่ สภ.ตาดโตน

[ กลับหน้าแรก ] [ กลับด้านบน ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]

Tadton Police Station