"; ?> :::: [ กำลังพล ] ::::
ที่ตั้ง เลขที่ 43 หมู่ 4 ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4271-3475 โทรสาร 0-4271-3475

ตำบลพังขว้าง

นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร รับผิดชอบ

ลำดับ
ยศ ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
รับผิดชอบหมู่ที่
1
พ.ต.ท.เมธสิทธิ์ มธุรส รอง ผกก.สส.สภ.ตาดโตน ผู้ควบคุม
2
พ.ต.ท.ไกรสร อินธิราช สว.สส.สภ.ตาดโตน 1,2,4,7,9,11,12,14
3
พ.ต.ท.ทองพูน จันทะเนตร สวป.สภ.ตาดโตน 3,5,6,8,10,13
4
ร.ต.อ.สมศักดิ์ คำหนัก รอง สวป.สภ.ตาดโตน 1,2,4,7,9,11,12,14
5
ร.ต.ต.พิทักษ์ คมคาย รอง สวป.สภ.ตาดโตน 3,5,6,8,10,13

เจ้าหน้าที่ตำรวจรับผิดชอบ

หมู่ที่
หมู่บ้าน
ผู้รับผิดชอบ ยศ ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
1
บ้านพังขว้างใต้ ด.ต.สุขสันต์  สุกรรณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตาดโตน
2
บ้านพังขว้างเหนือ ส.ต.อ.สุรวัฒน์   กุดวงค์แก้ว
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตาดโตน
3
บ้านดงขุมข้าว ร.ต.ต.สังคม เหล่าจูม รอง สว.(ป.)สภ.ตาดโตน
4
บ้านห้วยทราย ร.ต.ต.สมศักดิ์ เทศต้อม รอง สว.(สส.)สภ.ตาดโตน
5
บ้านหนองยาง ด.ต.สีนิล   สุภาพ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตาดโตน
6
บ้านดงยอ ด.ต.เทิดพงษ์   ภูโปร่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตาดโตน
7
บ้านโนนชลประทาน ด.ต.อภิชาติ  บุญบุตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตาดโตน
8
บ้านโนนสวรรค์ ด.ต.ชวนชัย    คึมยะราช ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ตาดโตน
9
บ้านหนองปลาดุก ส.ต.อ.วีระชัย ฟองอ่อน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตาดโตน
10
บ้านดงสมบูรณ์ ร.ต.ต.เรืองศักดิ์ นวลตา รอง สว.(ป.)สภ.ตาดโตน
11
บ้านหนองบัวสามัคคี ด.ต.อุทัย  หาญมนตรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตาดโตน
12
บ้านพังขว้างกลาง ส.ต.อ.ชัยวัฒน์    สุริยาชัยวัฒน์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตาดโตน
13
บ้านโนนสูง ร.ต.ต.วัฒนศิลป์ ผายวงษา รอง สว.(ป.)สภ.ตาดโตน
14
บ้านดงขุมข้าวใต้ ร.ต.ต.ปรีชา ยืนยั่ง รอง สว.(ป.)สภ.ตาดโตน

[ กลับหน้าแรก ] [ กลับด้านบน ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]

Tadton Police Station