"; ?> :::: [ พระบรมราโชวาท ร.๕ ] ::::
[....ยิน..ดี..ต้อนรับ..ท่าน..เข้าสู่.....สถานีตำรวจภูธรตำบลตาดโตน อ.เมือง จว.สกลนคร..43 หมู่ 4 ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร โทร 0-4271-3475 ...]

     

พระบรมราโชวาท ร.๕ ทรงพระราชทานแก่ข้าราชการตำรวจ