ที่ตั้ง 43 หมู่ 4 ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 0-4271-3475 โทรสาร 0-4271-3475

     

งานป้องกันปราบปราม

พ.ต.อ.สุรสิทธิ์ ถาวร
ผกก.สภ.ตาดโตน

พ.ต.ท.นุกูล ขาวแม้นจันทร์
รอง ผกก.ป.สภ.ตาดโตน

พ.ต.ต.สุเนตร นวลบัตร
สวป.สภ.ตาดโตน
ร.ต.ท.ชัยยงค์ โคตรุชัย
ร.ต.ท.ณัฐฐพล วรสาร
ร.ต.ท.พิทักษ์ คมคาย
ร.ต.ท.หญิง สุภาพร แฟมไธสง
รอง สวป.สภ.ตาดโตน
รอง สวป.สภ.ตาดโตน
รอง สวป.สภ.ตาดโตน
รอง สวป.สภ.ตาดโตน
ร.ต.ท.เรืองศักดิ์ นวลตา
ร.ต.ท.ประจวน ตานุชนม์
ร.ต.ท..สังคม เหล่าจูม
ร.ต.ท..วัฒนศิลป์ ผายวงษา
รอง สว.(ป.)สภ.ตาดโตน

รอง สว.(ป.)สภ.ตาดโตน

รอง สว.(ป.)สภ.ตาดโตน
รอง สว.(ป.)สภ.ตาดโตน
ร.ต.ท.สมศักดิ์ เทศต้อม
ร.ต.ท.ทวีวุฒิ นันทะสุข
รอง สว.(ป.) )สภ.ตาดโตน
รอง สว.ฯช่วยราชการ สภ.ตาดโตน
ด.ต.อดิเรก อินทร์คำน้อย
ด.ต.ทศพัฒน์ชัย หีบแก้ว
ด.ต.ภูวดล ชัยสิริเจริญ
ด.ต.อำนวย วิชัยผิน
ผบ.หมู่ (ป)สภ.ตาดโตน
ผบ.หมู่ (ป)สภ.ตาดโตน
ผบ.หมู่ (ป)สภ.ตาดโตน
ผบ.หมู่ (ป)สภ.ตาดโตน
ด.ต.อุทัย หาญมนตรี
ด.ต.สุขสันต์ สุกรรณ
จ.ส.ต.วีระชัย ฟองอ่อน
ส.ต.อ.ชัยวัฒน์ สุริยาชัยวัฒน์
ผบ.หมู่ (ป)สภ.ตาดโตน
ผบ.หมู่ (ป)สภ.ตาดโตน
ผบ.หมู่ (ป)สภ.ตาดโตน
ผบ.หมู่ (ป)สภ.ตาดโตน

 

[ กลับหน้าแรก ] [ กลับด้านบน ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]