ที่ตั้ง เลขที่ 43 หมู่ 4 ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4271-3475 โทรสาร 0-4271-3475

     

ความเป็นมา

การอบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ให้แก่บุคลากรในหน่วย โดย พ.ต.ท.สมบัติ สวงโท รอง ผกก.ฯ เป็นหัวหน้า โดยมีการทดสอบในภาคปฏิบัติเป็นระยะๆ ในปัจจุบัน บุคลากรในหน่วยงาน สามารถใช้ คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เกือบ 70 % ทั้งนี้เพื่อก้าวไปสู่การเป็น ตำรวจ อิเล็คทรอนิคส์ ( E- Police) ตามนโยบายของ ตำรวจภูธรภาค 4 ซึ่ง สภ.ต.ตาดโตน ได้มีแผนที่จะพัฒนาระบบอินทราเน็ต (Intranet) ขึ้นในหน่วยงาน เพื่อก้าวไปสู่การเป็น สำนักงาน "ลดกระดาษ ทั้งนี้ สภ.ต.ตาดโตนได้จัดส่งให้กำลังพลในสังกัดเข้าอบรม
คอมพิวเตอร์ด้านต่างที่ทางภ.จว.สกลนครได้จัดและอบรมที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานฯอีกด้วย

ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์

 

พ.ต.อ.สุรสิทธิ์ ถาวร
หัวหน้าศูนย์ฯ

 
พ.ต.ท.หญิง ศุภิสรา คมคาย  
ด.ต.เทิดพงษ์ ภูโปร่ง
ดูแลเว็ปไซต์
 
ดูแลเว็ปไซต์


[ กลับหน้าแรก ] [ กลับด้านบน ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]   
Tardton Police Station