ที่ตั้ง เลขที่ 43 หมู่ 4 ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4271-3475 โทรสาร 0-4271-3475

     

กิจกรรมต่างๆภายใน

  

                                     ผู้ต้องหาชี้จุดทิ้งของกลาง                                                  พ.ต.ท.สมบัติฯและชุดจับกุมกำลังตรวจนับเงินล่อซื้อ

  
                    พ.ต.ท.สมบัติฯและชุดจับกุม มอบเอกสารและของกลางให้กับพงส.ฯสภ.อ.โพนนาแก้วเพื่อนำไปดำเนินคดีกับผู้ต้องหาต่อไป

ภาพกิจกรรมต่างๆของสถานี

 
กิจกรรมต่างๆ

Tardton Police Station