ที่ตั้ง เลขที่ 43 หมู่ 4 ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4271-3475 โทรสาร 0-4271-3475
ชั้นประทวน

 

ด.ต.อดิเรก อินทรฺคำน้อย
ด.ต.เทิดพงษ์   ภูโปร่ง
ด.ต.ชวนชัย  คึมยะราช
ด.ต.อานัติ ถิ่นกาแบง
ด.ต.กิตติพงศ์  อัครเมธาวงค์
ด.ต.อำนวย   พิชัยผิน
ด.ต.ทศพัฒน์ชัย  หีบห่อ
ด.ต.หญิง ปภาดา  จีระวัฒนาสมกูล
ด.ต.อภิชาต   บุญบุตร
ด.ต.วรวุฒิ ชาวระ
ด.ต.ปรีดา อุปพงษ์
ด.ต.สีนิล  สุภาพ
ด.ต.สุขสันต์  สุกรรณ
ด.ต.ภูวดล ชัยสิริเจริญ
ด.ต.อุทัย  หาญมนตร
จ.ส.ต.วีระชัย  ฟองอ่อน
ส.ต.อ.สุรวัฒน์  กุดวงศ์แก้ว
ส.ต.อ.ชัยวัฒน์ สุริยาชัยวัฒน์
ส.ต.อ.กิตตินันท์ วิเศษนันท์
ส.ต.ต.จักรพงศ์ สรรพกิจ
   

 

[ กลับหน้าแรก ] [ กลับด้านบน ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]

Tadton Police Station