ที่ตั้ง เลขที่ 43 หมู่ 4 ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4271-3475 โทรสาร 0-4271-3475
 

ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

 
พ.ต.อ.สุรสิทธิ์ ถาวร
ผกก.สภ.ตาดโตน

พ.ต.ท.นุกูล ขาวแม้นจันทร์
พ.ต.ท.เมธสิทธิ์ มธุรส
พ.ต.ท.ดนัย ทองคำ
พ.ต.ท.ประกาศ สุนันทา
รอง ผกก.ป.สภ.ตาดโตน
รอง ผกก.ส.สภ.ตาดโตน
พงส.ผนพ.สภ.ตาดโตน
พงส.ผนพ.ฯช่วยราชการ สภ.เจริญศิลป์

พ.ต.ท.ไกรสร อินธิราช

พ.ต.ท.หญิง ศุภิสรา คมคาย

พ.ต.ต.สุเนตร นวลบัตร

สว.สส.สภ.ตาดโตน

สว.อก.สภ.ตาดโตน

สวป.สภ.ตาดโตน

ร.ต.อ.ณัฐวัฒน์ พัรธ์สวรรค์
ร.ต.ท.นิคม ขาวไป๋
ร.ต.ท.บรรเจิด ภูปาง
ร.ต.ท.หญิง สุภาพร แฟมไธสง
ร.ต.ท.พิภพ คณะเมือง
ร.ต.ท.พิทักษ์ คมคาย
พงส.(สบ1)สภ.ตาดโตน
พงส.(สบ1)สภ.ตาดโตน
รอง สวป.สภ.ตาดโตน
รอง สวป.สภ.ตาดโตน
รอง สวป.สภ.ตาดโตน
รอง สวป.สภ.ตาดโตน
ร.ต.ท.เรืองศักดิ์ นวลตา
ร.ต.ท.ปรีชา ยืนยั่ง
ร.ต.ท.ประจวน ตานุชนม์
ร.ต.ท.สังคม เหล่าจูม
ร.ต.ท.ประภาส วิจิตขะจี
ร.ต.ท.วัฒนศิลป์ ผายวงษา
รอง สว.(ป.)สภ.ตาดโตน
รอง สว.(ป.)สภ.ตาดโตน
รอง สว.(ป.)สภ.ตาดโตน
รอง สว.(ป.)สภ.ตาดโตน
รอง สว.(ส.)สภ.ตาดโตน
รอง สว.(ป.)สภ.ตาดโตน
ร.ต.ท.สมศักดิ์ เทศต้อม
ร.ต.ท.ชัยยงค์ โคตรุชัย
ร.ต.ท.ณัฐฐพล นรสาร
ร.ต.ท.อภิชาติ โยระบัน
ร.ต.ต.ณรงค์ พรหมโคตร
ร.ต.ต.ภิรมย์ ชำนาญกุล
รอง สว.(ป.)สภ.ตาดโตน
รอง สวป.สภ.ตาดโตน
รอง สวป.สภ.ตาดโตน
รอง สว.สส.สภ.ตาดโตน
รอง สว.สส.สภ.ตาดโตน
รอง สว.(ป.)สภ.ตาดโตน
       
ร.ต.ต.โกมล สดสะอาด
ร.ต.ท.หญิง ละอองดาว จุลณีย์
รอง สว.(ป.)สภ.ตาดโตน
รอง สว.อก.ฯช่วย ภ.จว.สน.

 

 

[ กลับหน้าแรก ] [ กลับด้านบน ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]


Tardton Police Station