ที่ตั้ง เลขที่ 43 หมู่ 4 ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4271-3475 โทรสาร 0-4271-3475

งานสอบสวน

พ.ต.อ.สุรสิทธิ์ ถาวร
ผกก.สภ.ตาดโตน


พ.ต.ท.ดนัย ทองคำ
พงส.ผนพ.สภ.ตาดโตน

ร.ต.อ.ณัฐวัฒน์ พันธ์สวรรค์
ร.ต.ท.นิคม ขาวไป๋ ร.ต.ท.บรรเจิด ภูปาง
พงส.สภ.ตาดโตน
พงส.สภ.ตาดโตน พงส.สภ.ตาดโตน

ร.ต.ท.ประภาส วิจิตขะจี
ร.ต.ท.ปรีชา ยืนยั่ง
ร.ต.ต.โกมล สดสะอาด
รอง สว.(ส.)สภ.ตาดโตน
รอง สว.(ป.)สภ.ตาดโตน
รอง สว.(ป.)สภ.ตาดโตน

ด.ต.ชวนชัย คึมยะราช
ส.ต.อ.สุรวัฒน์ กุดวงศ์แก้ว
ส.ต.อ.กิตตินันท์ วิเศษนันท์
ผบ.หมู่ (ป.)สภ.ตาดโตน
ผบ.หมู่ (ป.)สภ.ตาดโตน
ผบ.หมู่ (ป.)สภ.ตาดโตน

 

 

กลับหน้าแรก ] [ กลับด้านบน ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]
Tardton Police Station